آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 1

تمامی 8 آزمایش فیزیک 1 در کنار هم با قیمتی مناسب در اختیار شما دوست عزیز قرار گرفته است. اگرمی خواهید یک ترم از نوشتن گزارشکار آسوده خاطر باشید با دانلود این فایل خیال خود را راحت کنید. آزمایش ها به شرح زیر است:
آونگ مرکب
اصطکاک
گشتاور لختی
قانون هوک
عدد ژول
میز نیرو
ممان اینرسی
سقوط آزاد…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.