آشنایی با شبکه تبادلات بانکی

آشنایی با شبکه تبادلات بانکی

آشنایی با شبکه تبادلات بانکی

فهرست مطالب :مقدمه تاريخچه مصرف كننده هاي سوييفت چگونگي عضويت اعضاء در هيأت مديره عملكرد شبكه سوييفت شماره گذاري براي ورودي و خروجي داده ها چگونگي تأييد يك پيام توسط سوييفتساختار عمومي پيامهاTrailer در ساختار پيامها كدگذاري بانكها در بشكه سوييفتمسئوليت و امنيت پيامها در شبكه سوييفتبرخي مسئوليت هاي ارسال كننده پيامها برخي مسئوايت هاي دريافت كننده پيامها تأمين هزينه ها در سيستم سوييفت مزاياي سوييفت بانك الكترونيكي چيست؟ قابليت هاي بانك…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.