الگوریتم خطایابی در شبکه

الگوریتم خطایابی در شبکه

الگوریتم خطایابی در شبکه

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:10
سال انتشار:1395
چکیده
این مقاله در مورد یکی از وظایف لایه پیوند داده که از لایه های شبکه به حساب می آید می پردازد. این لایه یکی از مهمترین وظایفش کنترل خطا به کمک تشخیص و تصحیح خطا می باشد که در مورد تشخیص خطا و تعداد خطاهای موجود تمرکز خواهیم کرد. الگوریتم ارائه شده باید بتواند در زمان معقول به صورت دقیق و کارا خطای موجود را تشخیص دهد. رویکردی که در این مقاله برای شناسایی خطا تاکید شده است بدین نحو خواهد بود که فریم…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.