بررسی پدیده خوردگی و انواع خوردگی در مواد

بررسی پدیده خوردگی و انواع خوردگی در مواد

بررسی پدیده خوردگی و انواع خوردگی در مواد

توضیحات :
پدیده خوردگی طبق تعریف، واكنش شیمیایی یا الكتروشیمیایی بین یك ماده، معمولا یك فلز، و محیط اطراف آن می‌باشد كه به تغییر خواص ماده منجر خواهد شد. پدیده خوردگی در تمامی دسته‌های اصلی مواد، شامل فلزات، سرامیكها، پلیمرها و كامپوزیتها اتفاق می افتد، در این مقاله به بررسی پدیده خوردگی و انواع خوردگی در مواد می پردازیم.
 
فهرست مطالب :

خوردگی یکنواخت ( uniform corrosion )
خوردگی گالوانیکی ( galvanic corrosion )
خوردگی شیاری ( crevice corrosion )
خوردگی…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.