بروشور Publisher- حاملگی اکتوپیک

بروشور Publisher- حاملگی اکتوپیک

بروشور Publisher- حاملگی اکتوپیک

در این پروژه یک بروشور آماده باموضوع حاملگی اکتوپیک – حاملگی خارج رحمی وبا فرمت Publisher برای دانشجویان رشته مامایی و پرستاری آماده شده است که در زیر میتوانید نمونه رایگان آنرا بصورت فایل PDF دانلود نمایید.

حاملگی اکتوپیک – حاملگی خارج رحمی
حاملگی خارج رحمی یکی از مهمترین اورژانسهای مامایی به شمار می رود وزمانی رخ می دهد که تخمک بارورشده به جای حفره رحمی در تخمدان و لوله ها ، دهانه رحم و حتی در شکم لانه گزینی کرده و رشد می کند . شایعترین نوع آن…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.