تاریخ ترکهای ایران

تاریخ ترکهای ایران

تاریخ ترکهای ایران

این مجموعه شامل 6 کتاب در مورد تاریخ ترکهای ایران و همچنین زبان ترکهای ایران می باشد
این کتابها عبارتند از
1-باستان شناسی آذربایجان از دوره اورارتو تا شروع اشکانی 
2-فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران زمین
3- ادبیات باستان آذربایجان
4- زبان ترکهای تهران
5- واژه های ترکی در فارسی
6- زبان آذری ادبی معاصر(آوا شناسی-قواعد نگارش)    …

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.