تبیین مهارت های ضروری مدیریتی باغ سیب از دیدگاه باغدارانpdf .word

تبیین مهارت های ضروری مدیریتی باغ سیب از دیدگاه باغدارانpdf .word

تبیین مهارت های ضروری مدیریتی باغ سیب از دیدگاه باغدارانpdf .word

 
چکیده:
باغداری در شهرستان اشنویه یکی از فعالیتهای اصلی است و نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد این شهرستان دارد. باغداران این شهرستان همواره برای رسیدن به بهترین تولید از روش های مختلف و مهارت های گوناگون استفاده کرده اند و گاهی موفق و گاهی نا موفق بوده اند در واقع می توان گفت موفقیت آنها به شرایط بازار بستگی داشته است. هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مهارت های باغداری در بین باغداران شهرستان اشنویه بود. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.