تحقیق ارتباطات سازمانی

تحقیق ارتباطات سازمانی

تحقیق ارتباطات سازمانی

چکیده
ارتباط تار و پود سازمان را به هم پیوند می دهد و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می شود. مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان بر عهده مدیریت است و منظور از مدیریت، کلیه سطوح مدیریت از مقامات بالای سازمان تا مراتب پایین سازمان است از این دو مدیریت باید از کم و کیف فرآیند ارتباط آگاه باشد و نحوه برقراری ارتباط موثر را بداند.
 
تعداد صفحات 24 word
چکیده 1
مقدمه. 2
سازمان. 3
ارتباطات.. 3
ارکان اصلی ارتباطات.. 4
کانال یا مجرای ارتباطی…..

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.