تحقیق تقويت کننده

تحقیق تقويت کننده

تحقیق تقويت کننده

 
تقويت کننده معکوس (Inverting Amplifier). 1
تقويت کننده مستقيم.. 2
دنبال کننده و لتاژ. 3
تقويت کننده ولتاژ به جريان.. 4
تقويت کننده جريان به ولتاژ. 5
مدار نمونه با استفاده از ديود.. 6
مدار انتگرال گير. 7
مدار مشتق گير. 9
مدار جمع کننده. 11
مدار تفريق کننده. 12…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.