جزوه درس روش شناسی پژوهشهای کمی و کیفی کارشناسی ارشد مديريت دولتی پیام نور استاد دکتر رمضانی

جزوه درس روش شناسی پژوهشهای کمی و کیفی  کارشناسی ارشد مديريت دولتی پیام نور استاد دکتر رمضانی

جزوه درس روش شناسی پژوهشهای کمی و کیفی کارشناسی ارشد مديريت دولتی پیام نور استاد دکتر رمضانی

جزوه درس روش شناسی پژوهشهای کمی و کیفی مديريت دولتی استاد دکتر رمضانی
ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
به صورت تايپ شده در 26 صفحه…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.