جزوه عملیات واحد 1 و 2 – مهندسی شیمی

جزوه عملیات واحد 1 و 2 – مهندسی شیمی

جزوه عملیات واحد 1 و 2 – مهندسی شیمی

توضیحات :
محلولی را در نظر بگیرید که شامل حلال و یک جزء حل شونده غیر فرار است. تبخیر مهمترین راه براي افزایش غلظت این محلول است. افزایش غلظت از طریق خارج کردن بخشی از حلال صورت می گیرد و انرژي لازم جهت تبخیر حلال به بخار توسط حرارت تامین می شود. بنابراین تبخیر یک فرآیند گاز – مایع است و یک روش جداسازي مستقیم محسوب می شود. در اکثر سیستمها حلال آب است و هدف بدست آوردن یک محلول غلیظ از محلول رقیق (آبکی) می باشد. این مقدمه مربوط به دروس عملیات…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.