جوهرزدایی آنزیمی کاغذهای چاپ شده توسط تونرها به وسیله آنزیم های سلولوز و لیپاز

جوهرزدایی آنزیمی کاغذهای چاپ شده توسط تونرها به وسیله آنزیم های سلولوز و لیپاز

جوهرزدایی آنزیمی کاغذهای چاپ شده توسط تونرها به وسیله آنزیم های سلولوز و لیپاز

‫ﭼﮑﻴﺪﻩ
در این مقاله به بررسی اجمالی روش جوهرزدایی شیمیایی که تولید مواد مضر در محیط زیست می کند می پردازیم و سپس به بررسی پارامترهای موثر در جوهرزدایی آنزیمی به عنوان روشی سازگار با محیط زیست و قدرتمندتر در جوهرزدایی کاغذهای چاپ شده توسط تونرها می باشد، می پردازیم ……

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.