دانلود مقاله تحریم اقتصادی

دانلود مقاله تحریم اقتصادی

دانلود مقاله تحریم اقتصادی

فرمت:powerpoint
—تحریم: حرام‌کردن, حرام‌گردانیدن‌چیزی‌یاکاری، منع کردن
—تحریم­، عبارت ­است ­از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین­المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول­، تخطی کرده باشد­، اعمال می­شود.
—تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.
ساده انگاری است اگر فکر…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.