دانلود کیفیت فضاهای شهری

دانلود  کیفیت فضاهای شهری

دانلود کیفیت فضاهای شهری

 چيزي كه ما درمعماري وشهرسازي معاصرازدست داده ايم روح مكان است.مثل انساني كه جسم دارد اما فاقدروح است.پس مرده اي بيش نيست.ماديگر نمي توانيم شهرسازي قديم را خلق كنيم چون ديگر ان روح ورواني كه معماران وشهرسازان قديم ما داشته اند ما نداريم.كما اينكه ماشاهد اين اتفاق درادبيات نيز هستيم.مثلا ديگرنميتوانيم حافظ ومولانا داشته باشيم.پس به دليل اينكه روح وروان ما همپايه انها نيست نميتوانيم……

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.