دو مجموعه کامل گرامر و نکات زبان انگلیسی

دو مجموعه کامل گرامر و نکات زبان انگلیسی

دو مجموعه کامل گرامر و نکات زبان انگلیسی

این مجموعه شامل دو فایل جداگانه می باشد:

یک کتاب کامل آموزش گرامر شامل فصل های زیر

فعل
شرط
سؤال
going to
افعال اسمي
افعال چند كلمه اي
زمان ها
اسم
صفت
ضمير
حروف اضافه
معني فعل ها در زمان هاي استمراري

 
     2. چکیده ای از نکته ها و گرامر زبان انگلیسی که شامل موارد زیر است:

اسم
ترتیب درست جمله
فرمول کلی یک جمله انگلیسی
مصدر
اسم فعل (اسم مصدر)
فعل
اغعال وجهی
مفعول
ضمایر
صفات 
قید
حروف اضافه
حرف تعریف نامعین
حرف تعریف…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.