روشهای سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

روشهای سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

روشهای سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

چكيده: امروزه، نانوذرات به دليل خواص ويژه و همچنين كاربردهاي تكنولوژيكي فراواني كه دارند،توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرد ه اند. در اين ميان، نانوذرات دياكسيدتيتانيوم بهدليل خواص نوري، الكتريكي و كاتاليستي بسيار عالي، داراي كاربردهاي بسيار مهمي در صنايعمختلف ميباشند. از جمله ي اين كاربردها ميتوان به ا ستفاده در رنگدانه هاي صنعتي، به عنوانفوتوكاتاليست در پاكسازي محيط زيست، در كرمهاي ضد آفتاب براي محافظت از پوست، دركاربردهاي…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.