روش جدید برای شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی و فرآیند Seaboard

روش جدید برای شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی و فرآیند Seaboard

روش جدید برای شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی و فرآیند Seaboard

اساس روش جدید ارائه شده بر مبنای فرآیند seaboard برای شیرین سازی گاز طبیعی استوار است، با این تفاوت که بجای مرحله ی هوادهی ، ازیک راکتور بافل دار بی هوازی برای حذف سولفید استفاده می شود . برای تهیه ی میکروارگانیسم مناسب از لجن حاصل از واحد لجن فعال تصفیه ی فاضلاب شهری که به مدت یک سال به صورت بی هوازی مانده بوده استفاده شد . این لجن در داخل راکتور بافل دار بی هوازی که دارای 5 بخش برابر و حجم فعال 10 لیتر بود به مدت 2 هفته به وسیله ی تیوسولفات وسپس به…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.