روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

چکیده ای از مقدمه آغازین ” روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها ” بدین شرح است:
با پیشرفت تمدن بشری , توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار مانند مواد شیمیایی , نمک ها , فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو عوامل ایجاد بیماری…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.