سازه 4 طبقه بتنی دارای تاییدیه نظام مهندسی

سازه 4 طبقه بتنی دارای تاییدیه نظام مهندسی

سازه 4 طبقه بتنی دارای تاییدیه نظام مهندسی

نقشه های معماری کامل – محاسبات کامل شامل فایل های محساباتی Etabs & Safe
نقشه های اجرایی سازه
دفترچه محاسبات
نقشه ی فونداسیون و تقویتی فونداسیون
کنترل دریفت سازه
بانضمام فایل های کنترل دریفت و پریود
دتایل اجرایی سازه نگهبان
دتایل اجرایی سقف تیرچه بلوک و دال بتنی
جدول وصله آرماتورها
توضیحات عمومی نقشه ها
دتایل چاله آسانسور و سقف آسانسور
دتایل اسکوپ سنگ نما
و ……

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.