سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

مقدمه
توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه امكان تحليل هندسه، شرايط مرزي و بارگذاري دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي مي‌باشد. در كاربرد اين روش براي ديناميك سازه‌ها ويژگي غالب روش اجزاي محدود آن است كه سيستم پيوسته واقعي را كه از نظر تئوري بينهايت…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.