كتاب سنجش كيفيت خدمات اثر دكتر الواني مناسب براي متخصصين حوزه مديريت خدمات بخش عمومي

كتاب سنجش كيفيت خدمات اثر دكتر الواني مناسب براي متخصصين حوزه مديريت خدمات بخش عمومي

كتاب سنجش كيفيت خدمات اثر دكتر الواني مناسب براي متخصصين حوزه مديريت خدمات بخش عمومي

يكي از كتاب هاي كاربردي و مناسب در حوزه كيفيت خدمات اثر جناب آقاي دكتر الواني از انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.
مخاطبين :

مديران بخش خدمات
كارشناسان سنجش كيفيت خدمات
مهندسين صنايع
كارشناسان كيفيت

تعداد صفحات كتاب : 202 صفحه…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.