مفاد قراردادهاي بين المللي در تنظيم قراداد

مفاد قراردادهاي بين المللي در تنظيم قراداد

مفاد قراردادهاي بين المللي در تنظيم قراداد

9 صفحه پاور پوينت  جهت ارائه در كنفرانس هاي دانشگاهي و مراكز آموزشي
شامل مفاهيم اوليه و مفاد قراردادهاي تجاري (به صورت حرفه اي)…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.