مقاله روابط صنعتی

مقاله روابط صنعتی

مقاله روابط صنعتی

توضیحات :
محققان چنين اظهار مي‌‌كنند كه بعضي از امور وقت‌گير بيشتر بر حسب عادت انجام مي‌‌گيرد تا براي بازدهی. اثر بخشی يا سودآوری. اين گونه فعاليتها چنان با زندگی ما عجين شده‌اند كه هيچ كس فكر نمي‌‌كند چرا آنها را انجام مي‌دهيم يا اينكه ممكن است راه‌هاي بهتری براي رسيدن به نتايج مشابه وجود داشته باشد.
 
فهرست مطالب :

چهار اصل مدیریت زمان
کارهای قابل حذف
برچسب قيمت هر فعاليت
تفويض اختيار
موانع رواني تفويض…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.