موازنه جرم و انرژی (دکتر اشرفی زاده)

موازنه جرم و انرژی (دکتر اشرفی زاده)

موازنه جرم و انرژی (دکتر اشرفی زاده)

با توجه به جایگاه ویژه درس موازنه جرم و انرژی در مهندسی شیمی و ارتباط عمیق آن با سایر دروس اصلی این رشته و توجه به این مسئله که عدم درک صحیح از مفاهیم اساسی مهندسی شیمی از ضعف در دروس پایه و مفاهیم اولیه ناشی می شود. وجود نسخهای جامع در این زمینه می تواند نقش موثری ایفا کند.
نسخه حاضر جزوه درس موازنه جرم و انرژی دکتر اشرفی زاده است که مطالب اصلی درس را به طور کامل پوشش داده و نکته به نکته بهمراه مثال ها و نمونه های حل شده فراوان در اختیار شما…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.