نقش رسانه ها و افکار عمومی در سازماندهی توسعه و بهبود افق چشم انداز توسعه

نقش رسانه ها و افکار عمومی در سازماندهی توسعه و بهبود افق چشم انداز توسعه

نقش رسانه ها و افکار عمومی در سازماندهی توسعه و بهبود افق چشم انداز توسعه

عنوان مقاله: نقش رسانه ها و افکار عمومی در سازمان دهی توسعه و بهبود افق چشم انداز توسعه( با رویکردی بر رادیو و تلویزیون)…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.