نقش علل اتفاقی در ارتكاب جرم

نقش علل اتفاقی در ارتكاب جرم

نقش علل اتفاقی در ارتكاب جرم

توضیحات :
پروژه نقش علل اتفاقی در ارتكاب جرم از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اول به مباحثي مثل تعريف جرم – ديدگاه هاي مختلف درباره جرم وتبيين هاي آنها پرداخته شده است. بخش دوم به عوامل موثر در جرم – ديدگاها و نظريات مختلف درباره اهميت عوامل موثر در جرم توجه شده است. بخش سوم نیز به عوامل اتفاقي انواع علل و عوامل اتفاقي – و نقش آنها در وقوع جرم پرداخته شده است.
 
فهرست مطالب :
فصل اول مقدمه ضرورت و اهمیت مسئله سوالات تحقیق روش تحقیق…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.