نمودار DFD مربوط به فروشگاه اینترنتی همکلاسی

نمودار DFD مربوط به فروشگاه اینترنتی همکلاسی

نمودار DFD مربوط به فروشگاه اینترنتی همکلاسی

خلاصه فعاليت های فوق که در اين پروژه انجام شده است به شرح زير می باشد :

بررسی سيستم های مشابه
رسم نمودار جريان مستندات
منطقی سيستم DFD و متعاقب آن رسم Context Diagram رسم
تشريح پردازش های * دار
و تشريح فايل ها ERD رسم
تشريح جريان های داده اصلی
و بحث در مورد آن Structure Chart رسم
منطقی DFD بر اساس CFD رسم
تعيين يک روش کد گذاری برای موجوديت ها
پيشنهاد يکی از روش های پياده سازی
و در انتها امکان سنجی زمانی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.