نکاتی برای افزایش صمیمیت در زندگی

نکاتی برای افزایش صمیمیت در زندگی

نکاتی برای افزایش صمیمیت در زندگی

بزرگترين تصميم زندگي انتخاب ميان سرزنش خويش و حمايت از خويشتن استتسلط به زندگي، برتري جويي به ديگران نيست بلکه توانايي در دست داشتن راهي است که در زندگي انتخاب ميکنيم. در هر زمان که تسلط فرد را بر ديگري و يا حتي بر جامعه نظاره گر باشيم، شادي را از محاط شدگان اين دايره خودکامگي و قدرت طلبي دور ميبابيم. شخصي که ريشه هاي اندوه و افسردگي را در دل مي پروراند از شادي گريزان خواهد بود. پس بايد در جستجوي تسلط بر زندگي و بر خويشتن خويش باشيم….

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.