پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)

پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)

پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)

شامل
مقدمه
فرآیند تولید
مقایسه روش کوبشی با سایر روش ها
انواع روش های ریخته گری کوبشی
پارامترهای مؤثر در ریخته گری کوبشی
آلیاژ هایی که امکان تولید به این روش را دارند
پوشش قالب و روانکار
جنس قالب های مورد استفاده در روش ریخته گری کوبشی
روش های جلوگیری از پیچش قالب 
تأثیر فشار بر دیاگرام فازی
مزایای ریخته گری تحت فشار کوبشی
معایب
کاربردها
نوع قطعات مناسب برای ریخته گری کوبشی
عیوب و عوامل آن در ریخته گری کوبشی
ریز ساختار
مقایسه…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.