پروژه طرح ریزی واحد های صنعتی کار خانه بخاری

پروژه طرح ریزی واحد های صنعتی کار خانه بخاری

پروژه طرح ریزی واحد های صنعتی کار خانه بخاری

پروژه طرح ریزی واحد های صنعتی یک کار خانه بخاری
پروژه شامل تمام مباحث این درس به طور کامل می باشد ؛ از قبیل :
1. نمودار مونتاژ
2. محاسبه تعداد و کسر ماشین
3. محاسبه تعداد نیروی انسانی
4. محاسبه فضای بخش های تولیدی
5. زمان سیکل
6. روش گراف
7. محاسبه تعداد وسیله حمل و نقل
8. روش SLP
و ……

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.