پروژه مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن

پروژه مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن

پروژه مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن

چکیده :
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد.از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که قراردادهای الکترونیکی می باشند.
 
فهرست مطالب :

مقدمه
مفهوم اعمال حقوقی الکترونیکی
جایگاه و موقعیت حقوقی قراردادهای الکترونیکی
اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.