پروژه کارشناسی- مهندسی صنایع- برنامه ریزی احتیاجات مواد

پروژه کارشناسی- مهندسی صنایع- برنامه ریزی احتیاجات مواد

پروژه کارشناسی- مهندسی صنایع- برنامه ریزی احتیاجات مواد

این پروژه شامل 114 صفحه و 5 فصل زیر می باشد:

تاریخچه و اهداف
مفاھیم MRP
ارتباط MRP با MRPII و JIT
مكانیزم MRP
نتیجه گیری وجمع بندی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.