پروژه کارشناسی- مهندسی صنایع- تحلیل سیستم ها

پروژه کارشناسی- مهندسی صنایع- تحلیل سیستم ها

پروژه کارشناسی- مهندسی صنایع- تحلیل سیستم ها

این پروژه شامل 74 صفحه و 7 فصل می باشد که عبارتند از:

تعاریف

تاریخچه سیستم ها

طبقه بندی سیستم

تفکر سیستمی و قوانین

سیستم ها دینامیک

ERP

معرفي معماري اطلاعات
نتیجه گیری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.