پروژه ی بررسی کارایی و تعیین غلظت بهینه ی بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران

پروژه ی بررسی کارایی و تعیین غلظت بهینه ی بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران

پروژه ی بررسی کارایی و تعیین غلظت بهینه ی بازدارنده رسوبات معدنی مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران

چکیده :
تشکیل رسوبات معدنی در سازند و تشکیلات سرچاهی یکی از مهمترین مشکلات چاههای نفت و گاز است که باعث افت تولید و در موارد حادتر بسته شدن چاه می شود.
در این پژوهش کارایی بازدارنده ی تجاری مورد استفاده در یکی از میادین نفتی ایران برای آب تزریقی که مخلوطی از آب دریا و آب تولیدی می باشد در شرایط محیط و شرایط مخزن مورد بررسی قرار گرفته و غلظت بهینه ی آن مشخص شده است.
 
فهرست مطالب :

مقدمه
بررسی تشکیل رسوب در میدان نفتی در حالت مخلوط آبهای…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.