پروژه ی نانو پوشش ها – مهندسی مواد

پروژه ی نانو پوشش ها – مهندسی مواد

پروژه ی نانو پوشش ها – مهندسی مواد

مقدمه :
پوشش چيست؟ به طور کلي «پوشش» لايه‌اي است با ضخامت کمتر از مادة پايه، که پوشش روي آن نشانده مي‌شود. با تغيير اين ضخامت و نحوة نشاندن پوشش روي مادة پايه، انواع پوشش‌هاي مورد نياز براي کاربردهاي خاص را به وجود مي‌آوريم. در نگاه اول ممکن است با قرار دادن «نانو» در کنار «پوشش» به اين نتيجه برسيد که اين لايه ضخامتي در حد چند نانو خواهد داشت که البته درست است ولي هميشه اين‌گونه نيست. وضعيتي را در نظر بگيريد که در…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.