چندین مقاله پیرامون سیستم چیلر جذبی خورشیدی

چندین مقاله پیرامون سیستم چیلر جذبی خورشیدی

چندین مقاله پیرامون سیستم چیلر جذبی خورشیدی

توضیحات :
در این مقالات عملكرد چيلر جذبي خورشيدي مورد ارزيابي قرار گرفته است و مقايسه اين نوع چيلر با انواع ديگر آن (چيلر هاي تراكمي و جذبي) انجام شده است. در بررسي هزينه هاي اوليه و بلند مدت، با فرض نرخ هاي تورمي خالص متفاوت سالانه و اثر آن بر تامين هزينه انرژي دستگاه هاي تهويه مطبوع، نتايج گوناگوني در برتري اقتصادي هر يك از سيستم هاي تبريد بر ديگري حاصل شده است.
 
فهرست مقالات :

سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان
بررسی فنی و…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.