کتاب ریاضی مهندسی- دکتر مهدی سیاهی

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر مهدی سیاهی

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر مهدی سیاهی

 این کتاب شامل 92 صفحه و 8 فصل زیر می باشد:

آشنایی با نظریه اعداد مختلط
توابع مختلط
توابع مقدماتی
نگاشت
سری های مختلط
انتگرال مختلط
آنالیز فوریه
معادلات با مشتقات جزئی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.