کتاب چاه پیمایی مهندسی نفت

کتاب چاه پیمایی مهندسی نفت

کتاب چاه پیمایی مهندسی نفت

کتاب چاه پیمایی مهندسی نفت تالیف حمیدرضا رمضی استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که مشتمل بر 10 فصل با عناوین زیر می باشد.

ابزار چاه پیمایی
ویژگی های فیزیکی مورد استفاده در چاه پیمایی
پتانسیل خودزا
نمودارهای الکتریکی
نمودارهای رادیواکتیویته(روشهای هسته ای)
روشهای صوتی
نمودارهای مغناطیسی و الکترومغناطیسی
نمودارهای ویژگیهای هندسی گمانه و لایه ها
برآورد مقاومت ویژه ی آب سازند و اشباع آب
برآورد تخلخل

تعداد صفحات کتاب : 268 صفحه…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.