گروه بندي سرابهاي استان كرمانشاه براساس تشابه كيفيت فيزيكي و شيميايي

گروه بندي سرابهاي استان كرمانشاه براساس تشابه كيفيت فيزيكي و شيميايي

گروه بندي سرابهاي استان كرمانشاه براساس تشابه كيفيت فيزيكي و شيميايي

چکيدهپژوهش حاضر شرايط زيست محيطي سرابهاي استان كرمانشاه را در بر مي گيرد. استان باتوجه به تحت تاثيرقرار گرفتن عواملي چون گسترش عرض جغرافيايي، گستردگي تغييرات ارتفاعي، تنوع اقليمهاي مناطق همجوارو واقع شدن در منطقه زاگرس غربي از شرايط آب و هوايي متنوعي برخوردار بوده، مخازن آب آن عمدتاً درسازندهاي سخت متشكل از واحدهاي آهكي و سازندهاي سست متشكل از واحدهاي مربوط به كواترنر قراردارند. وجود سرابهاي فراوان در استان كرمانشاه بدليل وجود…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *