گزارش کار فیزیک 2

گزارش کار فیزیک 2

توضیحاتی مختصر در باره هر کدام از آزمایشات:
1- آشنایی با دستگاه های اندازه گیری:
در این دستگاه یک صفحه مدرج به همراه یک selector مشاهده می شود. هما نطور که از اسم آن مشهود است این دستگاه برای اندازگیری کمیت هایی مانند( اختلاف پتانیسل- مقاومت- جریان ) طراحی گردیده و برای استفاده از selector دستگاه به ترتیب بر روی واژه های volt- ohm – ampere کمک گرفته می شود.
2- روش های اندازه گیری مقاومت :
ب) پل وتستون ج) قرائت لایه های رنگی
آنچه امروزه به ناممدار پل…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.