12 روش براي خوشحال تر زيستن

12 روش براي خوشحال تر زيستن

12 روش براي خوشحال تر زيستن

12 روش براي خوشحال تر زيستن
خـوشحالي يك وضعيت خاص ذهـنـي اسـت. هـر فـردي درزنـدگي خـود روزهـايي را تجربهنموده كه برايش خوشايندنبوده است. اما ناخرسندي مزمن ميتواند سلامتي، شغل و روابطشما را تحت تاثير قرار دهد. بجز هـرگونه مشكـلات پزشكي يا افسردگي هاي بلندمـدت كهنيازمند تجويزهاي طبي و مساعدت حرفه اي مي باشند، مي توانـيـد مـيزانخوشحالي خود راكنترل نماييد….

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.