فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/11

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/11 تهیه شده توسط ضربان. محتوای محصول: متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف. متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف. … جزئیات بیشتر / دانلود

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/18

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/18 تهیه شده توسط ضربان. محتوای محصول: متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف. متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف.    … جزئیات بیشتر / دانلود

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/5/14

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/5/14 تهیه شده توسط ضربان.  محتوای محصول:  متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف… جزئیات بیشتر / دانلود

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/5/21

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/5/21 تهیه شده توسط ضربان. محتوای محصول: متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف… جزئیات بیشتر / دانلود

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/5/28

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/5/28 تهیه شده توسط ضربان. محتوای محصول: متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف. متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف…. جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود جزوه خلاصه شیمی موادغذایی – دکتر حسن فاطمی + نکات مهم درس + پاورپوینت بخش کربوهیدراتها

دانلود جزوه خلاصه شیمی موادغذایی – دکتر حسن فاطمی + نکات مهم درس + پاورپوینت بخش کربوهیدراتها دانلود جزوه خلاصه شیمی موادغذایی – دکتر حسن فاطمی + نکات مهم درس + پاورپوینت بخش کربوهیدراتها شامل سه فایل: جزوه کتاب شیمی مواد غذایی دکتر فاطمی در 70 صفحه pdf + مجموعه خلاصه نکات مهم کتاب در …
ادامه ی نوشته دانلود جزوه خلاصه شیمی موادغذایی – دکتر حسن فاطمی + نکات مهم درس + پاورپوینت بخش کربوهیدراتها