آموزش فرم 83 گام تای چی چوان سبک چن

آموزش فرم 83 گام تای چی چوان سبک چن  آموزش فرم 83 گام تای چی چوان سبک چن،که بصورت کامل برای علاقمندان به هنر تای چی تدارک دیده شده است. Chen_style_Tai_Chi._First_Routine._Xin_Jia_Yi_Lu._83_Form. فرمی بسیار زیبا که بصورت قدم به قدم به شما عزیزان آموزش داده می شود. و همچنین برای هنرجویانی که می خواهند در مسابقات …
ادامه ی نوشته آموزش فرم 83 گام تای چی چوان سبک چن

آموزش فرم 36 گام تای چی چوان سبک وودانگ

آموزش فرم 36 گام تای چی چوان سبک وودانگ  آموزش فرم 36 گام تای چی چوان سبک وودانگ،که بصورت کامل برای علاقمندان به هنر تای چی تدارک دیده شده است. Wudang_XuanWu_Pai_TaiJi_Quan_36_Form_Tutorial فرمی بسیار زیبا که بصورت کامل به شما عزیزان آموزش داده می شود. همچنین برای هنرجویانی که می خواهند در مسابقات سنتی ووشو شرکت …
ادامه ی نوشته آموزش فرم 36 گام تای چی چوان سبک وودانگ

آموزش فرم 85 گام تای چی چوان سبک یانگ

آموزش فرم 85 گام تای چی چوان سبک یانگ آموزش فرم 85 گام تای چی چوان سبک یانگ،که بصورت کامل برای علاقمندان به هنر تای چی تدارک دیده شده است. Yang_style_85_form_Tai_Chi_tutorial فرمی بسیار زیبا که بصورت کامل به شما عزیزان آموزش داده می شود. همچنین برای هنرجویانی که می خواهند در مسابقات سنتی ووشو شرکت …
ادامه ی نوشته آموزش فرم 85 گام تای چی چوان سبک یانگ

آموزش فرم سنتی دائو شو سبک پیکوا چوان

آموزش فرم سنتی دائو شو سبک پیکوا چوان  آموزش فرم سنتی دائو شو ( شمشیر ) سبک پیکوا چوان ، برای تمام رده های سنی میباشد. فرمی بسیار زیبا و متفاوت که بصورت کامل به شما عزیزان آموزش داده می شود. Pi_Gua_Fist._Broadsword بهترین فرصت برای هنرجویانی که می خواهند در مسابقات سنتی ووشو شرکت کنند. …
ادامه ی نوشته آموزش فرم سنتی دائو شو سبک پیکوا چوان

آموزش فرم باد بزن تای چی چوان سبک چن

آموزش فرم باد بزن تای چی چوان سبک چن آموزش فرم باد بزن تای چی چوان سبک چن ،که بصورت کامل برای علاقمندان به هنر تای چی تدارک دیده شده است. Chen_Style_Tai_Chi_Taiji_fan فرمی بسیار زیبا که بصورت قدم به قدم، به شما عزیزان آموزش داده می شود و همچنین برای هنرجویانی که می خواهند در …
ادامه ی نوشته آموزش فرم باد بزن تای چی چوان سبک چن

آموزش فرم جی ین تای چی سبک وو

آموزش فرم جی ین تای چی سبک وو آموزش فرم جی ین تای چی سبک وو ( شمشیر باریک )،که بصورت کامل برای علاقمندان به هنر تای چی تدارک دیده شده است. Wu_Style_Tai_Chi_sword فرمی بسیار زیبا که بصورت قدم به قدم به شما عزیزان آموزش داده می شود. و همچنین برای هنرجویانی که می خواهند …
ادامه ی نوشته آموزش فرم جی ین تای چی سبک وو

آموزش فرم شیائو هونگ چوان

آموزش فرم شیائو هونگ چوان   آموزش فرم سنتی شیائو هونگ چوان ( کونگ فو سنتی )، برای تمام رده های سنی میباشد. فرمی بسیار زیبا که بصورت قدم به قدم، به شما عزیزان آموزش داده می شود. برای هنرجویانی که می خواهند در مسابقات سنتی ووشو شرکت کنند. ارائه بروزترین کلیپ های آموزشی ووشو …
ادامه ی نوشته آموزش فرم شیائو هونگ چوان

آموزش فرم چیانگ شو شائولین

آموزش فرم چیانگ شو شائولین   آموزش فرم سنتی چیانگ شو شائولین ( فرم نیزه کونگ فو سنتی ) ، برای تمام رده های سنی میباشد. فرمی بسیار زیبا و انعطاف پذیر که بصورت کامل به شما عزیزان آموزش داده می شود. برای هنرجویانی که می خواهند در مسابقات سنتی ووشو شرکت کنند. ارائه بروزترین …
ادامه ی نوشته آموزش فرم چیانگ شو شائولین

آموزش فرم مانتیس چوان هفت ستاره شائولین

آموزش فرم مانتیس چوان هفت ستاره شائولین آموزش فرم سنتی مانتیس چوان هفت ستاره شائولین شکوفه های آلو ( کونگ فو سنتی )، برای تمام رده های سنی میباشد. فرمی بسیار زیبا که بصورت قدم به قدم به شما عزیزان آموزش داده می شود. Shi_de_Jun__Shaolin_Seven_Star_Mantis_Quan_White_Ape_Giving_Presents_To برای هنرجویانی که می خواهند در مسابقات سنتی ووشو شرکت …
ادامه ی نوشته آموزش فرم مانتیس چوان هفت ستاره شائولین

آموزش فرم چیانگ شو تای چی چوان ، سبک چن

آموزش فرم چیانگ شو تای چی چوان ، سبک چن آموزش فرم چیانگ شو تای چی چوان ، سبک چن ( فرم نیزه )که بصورت کامل برای علاقمندان به هنر تای چی تدارک دیده شده است. Chen_Style_Tai_Chi_Spear_&_Demonstrations_of_Chen_Style_Tai_Chi_New_Frames_(XingJia)_Weapon_Routines فرمی بسیار زیبا که بصورت قدم به قدم، به شما عزیزان آموزش داده می شود و همچنین برای …
ادامه ی نوشته آموزش فرم چیانگ شو تای چی چوان ، سبک چن