پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی

پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی عنوان ها: 1.تحقیقات کاربردی کشاورزی هسته ای ایران 2.اهداف کلی تحقیقات کشاورزی هسته ای 3.آزمایشگاه سیتوژنتیک گیاهی 4.کاربرد تکنیک های هسته ای در مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاهی 5.آزمایش آب و خاک 6.آزمایش ایزوتوپ ازت-15 7.آزمایش حقیقات شوری 8.نگهداری مواد غذایی و کنترل آفات 9.آزمایش حشره شناسی …
ادامه ی نوشته پاورپوینت کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در کشاورزی

جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران

جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران کتاب جامعه شناسی مخملی در ایران نوشته مرتضی رضوی… جزئیات بیشتر / دانلود