دوره ای حرفه ای شنا

دوره ای حرفه ای شنا شنا یکی از مهارت های فردی-ورزشی فوق ویژه در زندگی هر شخص می باشد ، که کمک بسزایی به سلامتی و آمادگی جسمانی هر فرد می کند ، این مهارت نیاز به آموزش و یادگیری مناسب توسط افراد صاحب نام و اعتبار می باشد تا بتوان خیلی خوب و حرفه …
ادامه ی نوشته دوره ای حرفه ای شنا

Applications of the Density Functional Theory (DFT)

Applications of the Density Functional Theory (DFT) نوع فایل :PDF تعداد صفحات :6 سال انتشار :1394 چکیده This article introduces density functional theory, starting from the ground-state theory and assuming a background in quantum mechanics and statistical mechanics. We review the foundations of density functional theory (DFT) by illustrating some of its key reformulations. The …
ادامه ی نوشته Applications of the Density Functional Theory (DFT)

کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی

کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی نوع فایل :PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار :1394 چکیده پژوهش حاضر به بررسی ناحیهبندی تصویر رنگی با استفاده از نگاشت خودسازمانده کوهونن پرداخته شده است. فضای رنگ RGB پس از انجام برخی تبدیلات میانی به عنوان بردار ورودی در فرآیند ناحیهبندی توسط شبکه عصبی SOM مورداستفاده …
ادامه ی نوشته کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی

Generalized Hohenberg-Kohn theorise

Generalized Hohenberg-Kohn theorise نوع فایل :PDF تعداد صفحات :4 سال انتشار :1394 چکیده In this article we have generalized the HK theorems to the added presence of a uniform magnetic field. We have considered the cases of the interaction of the magnetic field with the orbital angular momentum and proved a one-to-one relationship between the …
ادامه ی نوشته Generalized Hohenberg-Kohn theorise

مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب

مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب نوع فایل :PDF تعداد صفحات :19 سال انتشار :1395 چکیده قرن 45 قرن آب نامیده شده است.پیش بینی می شود تا سال 4241 تقریبا 3.1 میلیارد نفر در دنیا در معرض بحران آب قرار خواهند داشت.از این میان کمتر از 5.4 میلیارد نفر به آب …
ادامه ی نوشته مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن نوع فایل:PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار : 1394 چکیده فرونشست زمین به علت بهره برداری غیر مجاز آبهای زیر زمینی یکی از خخطرات زیست محیطی شدید در بسیاری از کشورهای جهان بحساب می اید .بطوریکه به یک مشکل در سطح جهان تبدیل شده …
ادامه ی نوشته افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

مقایسه تحلیل تنش ها و میزان تغییر شکل لوله در متد لوله گذاری به روش S-lay در دو نرم افزار Ansys و Orcalay

مقایسه تحلیل تنش ها و میزان تغییر شکل لوله در متد لوله گذاری به روش S-lay در دو نرم افزار Ansys و Orcalay نوع فایل :PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار :1395 چکیده روش S-lay اولین روش بکار گرفته شده در صنعت لوله گذاری دریایی نوین است از آنجا که در این روش شکل تقریبی …
ادامه ی نوشته مقایسه تحلیل تنش ها و میزان تغییر شکل لوله در متد لوله گذاری به روش S-lay در دو نرم افزار Ansys و Orcalay

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی نوع فایل:PDF تعداد صفحات :8 سال انتشار : 1394 چکیده امروزه مشتریان عمومی آب بر این باورند که وقتی شیرهای آب را باز میکنند آب سالم با فشار مناسب توسط یک سیستم توزیع آب دراختیارشان قرارخواهدگرفت. منظور ازمدلسازی شبکه، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و …
ادامه ی نوشته بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

عوامل موثر در بررسی عمق آبشستگی پایه های کناری پل

عوامل موثر در بررسی عمق آبشستگی پایه های کناری پل نوع فایل:PDF تعداد صفحات :6 سال انتشار : 1395 چکیده  با توجه به مطالعات گسترده ای که در تخمین میزان عمق آبشستگی صورت پذیرفته است روابط متعددی بجهت تخمین عمق آبشستگی بوسیله ی محققین معرفی شده اند. که این روابط بصورت کلی به سه دسته …
ادامه ی نوشته عوامل موثر در بررسی عمق آبشستگی پایه های کناری پل

بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی نوع فایل :PDF تعداد صفحات :12 سال انتشار :1394 چکیده در اثر اتصال قسمتهای جانبی زیردریایی به بدنهی اصلی آن ،گردابههایی به وجود میآیند که یکنواختی جریان را برهم زده و ویزگیهای نامطلوبی مانند تشکیل گردابه را به جریان میافزایند. گردابه هایی که در …
ادامه ی نوشته بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی