تحقیق ادبیات شفاهی کودکان

تحقیق ادبیات شفاهی کودکان

تحقیق ادبیات شفاهی کودکان

فهرست
چكيده: 1
تعریف فرهنگ عامیانه. 2
ادب عامه يا ادب شفاهي : 2
روايت هاي منثور: 4
اسطوره ها: 4
افسانه ها: 5
مثل ها: 5
چيستان ها: 6
روايت هاي منظوم: 6
لالايي ها: 7
مضمون لالايي ها: 7
گوناگوني لالايي ها: 8
عادات خوشايند: 8
غني کردن ارتباط با بچه ها: 9
شکل شاعرانه زبان آموزي و تاثير آن بر روي بچه ها: 10
شعر و کودک: 10
بچه ها و دستور زبان: 11
تأثير گذاري وزن شعر درکودک: 12
تأثير گذاري قافيه بر کودك: 13
سخن آخر: 14
فهرست منابع و ما خذ: 14
 
این تحقیق دارای صفحه…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.