مدیریت تاکسی تلفنی با #C و SQL SERVER

مدیریت تاکسی تلفنی با #C و SQL SERVER

مدیریت تاکسی تلفنی با #C و SQL SERVER

پروژه مدیریت تاکسی تلفنی
با زبان برنامه نویسی #C
پایگاه داده SQL SERVER
امکانات پروژه :
ثبت مشخصات مشترکین و  ایجاد تغییرات (ثبت ، ویرایش ، حذف)
ثبت مشخصات راننده ها و ایجاد تغییرات (ثبت ، ویرایش ، حذف)
ثبت مشخصات مسیرها و ایجاد تغییرات (ثبت ، ویرایش ، حذف)
ثبت مشخصات سرویس های رفته شده و ایجاد تغییرات (ثبت ، ویرایش ، حذف)
جهت اجرای پروژه از نرم افزار Visual studio 2008 یا بالا تر استفاده کنید
فایل setup پروژه نیز موجود میباشد…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.