مقاله بیوسنسور الکتروشیمیایی بر اساس الکترود طلا

مقاله بیوسنسور الکتروشیمیایی بر اساس الکترود طلا

مقاله بیوسنسور الکتروشیمیایی بر اساس الکترود طلا

مقاله معتبر 2014 به همراه ترجمه تخصصی آن ، 10صفحه
نمونه ترجمه از چکیده: در مقاله حاضر، یک بیوسنسور الکتروشیمیایی بر اساس پلیمر نانو کامپوزیت Nafion ، toluidine آبی (TB) و الکترود طلا آنزیم اصلاح شده کاتالاز (AuE) ساخته شده است . مولکول های TB به شدت در Nafion /AuEجذب شدند . خواص الکتروشیمیایی این بیوسنسور مورد بررسی قرار گرفت . ولتامتری چرخه ای در اسکن های مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا خواص ردوکس Nafionو AuE اصلاح شده با  TB ,(Nafion / TB/ AuE) بررسی شود . ضریب انتقال…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.