مقاله نیرو در هنرهای رزمی

مقاله نیرو در هنرهای رزمی

مقاله نیرو در هنرهای رزمی

 
مقدمه :
بدن انسان قادر است در تنوعی بی پایان حرکت کند این کار با استفاده از نیرویی بیشتر از 600 ماهیچه انجام
می شود. اما هر یک از این ماهیچه ها به تنهایی بلا استفاده اند. هر عملی که ما انجام میدهیم به هماهنگی بساری از ماهیچه هایی که با یکدیگر وابسته اند کار میکنند . یک راه رفتن ساده به همکاری 200 ماهیچه نیاز دارد.
برای بلند کردن یه فنجان از 70 ماهیچه استفاه می شود. تمام ماهیچه ها اعصاب کنترل کننده مساوی ندارند.
بزگترین ماهیچه ها که در پاها…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.