نمونه تفسیر تست افسردگی بک – نمونه اجرا شده پرسشنامه بک (فرم بلند 21 سوالی)

نمونه تفسیر تست افسردگی بک - نمونه اجرا شده پرسشنامه بک (فرم بلند 21 سوالی)

نمونه تفسیر تست افسردگی بک – نمونه اجرا شده پرسشنامه بک (فرم بلند 21 سوالی)

نمونه تفسیر تست افسردگی بک فرم بلند 21 سوالی
تعداد صفحات: 4
نوع فایل: WORD
 
فایل هدیه:
پرسشنامه و پاسخنامه افسردگی بک (فرم بلند 21 سوالی + فرم کوتاه 13 سوالی) 11 صفحه
 
قسمتی از متن:
فهرست مطالب:
شرح حال كوتاه از آزمودني
پاسخنامه آزمون
نمرات خام
تفسير آزمون
 
طبق پاسخ داده شده توسط آزمودني، نمره اي كه كسب كرده بين5-0 است. براساس معيار افسردگي ايشان داراي افسردگي جزئي مي باشند.
حيطه هايي كه ايشان داراي مشكل مي باشند:
از لحاظ عاطفي در آيتم…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.